Melanchton school

Melanchton school
Wandschildering "Wijze en dwaze maagden" in de Melanchton school in Rotterdam, 1965.